Tag : hiv

    Home / Posts tagged "hiv"

Jul 10, 2015

0
Các nguy cơ lây nhiễm HIV và cách xét nghiệm

Các nguy cơ lây nhiễm HIV và cách xét nghiệm

Posted in : Sức khỏe, Uncategorized on by : cntttk21
  • ,
  • ,
  • ,
  • Hiện nay có một số bạn có quan hệ tình dục với nhiều người, làm cho nguy cơ bị nhiễm HIV rất lớn, gọi chung là các hành vi nguy cơ. Hành vi nguy cơ gồm có các nhóm sau: Quan ..